Meer aandacht voor mooie maakbedrijven via Innovatiehubs (Gelderse Post, 6-12-2017)

Meer aandacht voor mooie maakbedrijven via Innovatiehubs (Gelderse Post, 6-12-2017)

Dat de Achterhoek een krimpregio is, is bij vrijwel iedereen bekend. Echter, hoeveel mooie maakbedrijven de Achterhoek heeft, is nog relatief onbekend. Deze bedrijven verdienen veel meer aandacht dan dat zij nu krijgen en mede hierom zijn er afgelopen 7 jaar Innovatiehubs opgericht. 
 
Met momenteel tien Innovatiehubs, verspreidt over de hele Achterhoek, wordt namens en samen met 32 bedrijven gezorgd dat de (technisch) hoogopgeleide jeugd behouden blijft voor de Achterhoek. Een van deze Innovatiehubs is Innovar: een samenwerking van drie Varsseveldse bedrijven: Contour Advanced Systems, Van Raam en Waterkracht.
 
Pim Donderwinkel, projectmanager van Innovar, zegt hierover het volgende: “Het is logisch en zelfs goed dat de jeugd in eerste instantie de Achterhoek verlaat. Opleidingsmogelijkheden zijn buiten de Achterhoek vele malen groter, bijvoorbeeld in Enschede, Arnhem of Nijmegen”. Echter, na hun studie wordt er wel gehoopt dat de jeugd weer terugkomt naar de Achterhoek. “In de Achterhoek krijg je kansen, die je elders in het land zeker niet krijgt”. Zo ook Donderwinkel (23) zelf, die na studies in Enschede en Tilburg, momenteel traineeships volgt in de Achterhoek. “Er is wel eens tegen mij gezegd dat ik een levend voorbeeld ben van het doel van de Innovatiehub” zegt hij lachend. 
 
De Innovatiehubs zorgen ervoor dat de drempel zo laag mogelijk wordt gehouden om stage te lopen of af te studeren in de Achterhoek. De Innovatiehub zorgt daarnaast ook voor extra procesmatige begeleiding, bij het doen van onderzoek en bij het schrijven van een scriptie. “Zo zorgen wij dat de bedrijven in de Achterhoek, naast de prachtige bedrijven zelf, wat extra’s kunnen bieden ten opzichte van bedrijven buiten de Achterhoek”, aldus Donderwinkel. 
 
Stagelopen of afstuderen bij de Innovatiehub heeft daarnaast nog meer voordelen. Studenten krijgen, naast hun eigen bedrijf, ook een kijkje in de keuken bij de andere bedrijven van de Innovatiehub en studenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om actiever samen te werken met andere studenten van andere scholen, andere richtingen en verschillende niveaus. Dit laten de studenten op de foto ook zien. De drie studenten op de foto werken allemaal aan een eigen stageopdracht. Hun opdrachten worden daarbij wel gecombineerd om elkaars project te versterken. Zo werkt Marijn Reimer, Logistics Management student op het Windesheim in Zwolle, aan de implementatie en optimalisatie van een nieuwe montage lijn bij Van Raam in Varsseveld. De tweede student van rechts is Marc Helmink. Mechatronica student op het Graafschap College in Doetinchem en hij ondersteunt de elektroafdeling van Van Raam bij het testen van de accu’s op deze montagelijn. De student rechts is Robert Schel, Business IT and Management student op het Saxion in Enschede en onderzoekt bij Van Raam de automatiseringsmogelijkheden van de montagelijnen. 
 
Donderwinkel licht dit als volgt toe: “Naast de focus op hun eigen project, is het mooi dat studenten leren te werken in disciplinaire teams. Uiteraard heeft elke student zijn of haar eigen verantwoordelijkheid, maar de afstemming met andere vakgebieden hierbij is wel essentieel voor de slagingskans van een stage- of afstudeerproject”. 
 
Zoek jij nog een stageplaats of afstudeeropdracht? Bezoek dan de site van Innovar, met alle opdrachten bij de drie Varsseveldse bedrijven: www.innovar.nl. Daarnaast heeft ook de Innovatiehub een site, waarop ook alle andere stage- en afstudeerplaatsen staan: www.innovatiehub.com.